2023-07-25. SDM. W drodze

Cały dzień w autokarze… Przez pół Francji i cała Hiszpanię…

Projekt realizowany dzięki wsparciu