2023-06-04. WARSZAWA. Dziękujmy za czyniących pokój

To hasło tegorocznego Święta Dziękczynienia. Dziękujemy dziś Opatrzności Bożej za orędownika pokoju i pojednania, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. Jakże dobrze postać błogosławionego Stefana Wincentego, wpisuje się w tegoroczne Święto Dziękczynienia. Dziękujemy dziś za kapłana, który żył tak jak motto z jego obrazka prymicyjnego: „Przez krzyż cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”.

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).

Godność tego imienia błogosławiony słusznie przysługuje wyniesionemu dziś do chwały ołtarzy księdzu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu. Całe jego życie jest bowiem jakby zwierciadłem, w którym odbija się blask owej Chrystusowej filozofii, wedle której prawdziwe szczęście osiąga ten, kto w zjednoczeniu z Bogiem staje się człowiekiem pokoju, czyni pokój i niesie pokój innym.

Dzięki dobroci, łagodności i cierpliwości pozyskał wielu dla Chrystusa również w tragicznych okolicznościach wojny i okupacji. W dramat wojny niejako wpisywał kolejne rozdziały posługi pokoju. Tak zwany Fort VII, Stutthof, Grenzdorf, Oranienburg Sachsenhausen, wreszcie Dachau – to kolejne stacje jego drogi krzyżowej, na której pozostawał zawsze taki sam: nieustraszony w pełnieniu kapłańskiej posługi. Szedł z nią zwłaszcza do tych, którzy jej najbardziej potrzebowali – do umierających masowo na tyfus, którego w końcu sam padł ofiarą. Oddał swoje kapłańskie życie Bogu i ludziom, niosąc pokój ofiarom wojny. Dzielił się tym pokojem hojnie z innymi, bo dusza jego czerpała siłę z Chrystusowego pokoju. A była to tak wielka moc, że nawet śmierć męczeńska nie zdołała zniszczyć tego pokoju.

Pragnę także zwrócić się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania.”

To słowa świętego Jana Pawła II, wypowiedziane w dniu 7 czerwca 1999 r. w Toruniu podczas uroczystej beatyfikacji młodego kapłana, męczennika i harcerza, w którego duszy nigdy nie zgasła nadzieja i harcerski zapał.

Był on wzorem pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z życia, który potrafił być przejawem absolutnego dobra w miejscu pozornego panowania absolutnego zła.

Słowa Ojca Świętego spowodowały, że na wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z poparciem kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, Patronem Harcerstwa Polskiego. Dekret został publicznie ogłoszony przez Prymasa Polski w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w obecności przedstawicieli wszystkich organizacji harcerskich z kraju i ze świata w 2003 r.

Relikwie męczennika uroczyście przekazane zostały przez ordynariusza toruńskiego bp. Andrzeja Suskiego dla Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Federacji Skautów Europy a także dla organizacji harcerskich działających poza Polską.

Relikwie otrzymały też władze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Londynie a zrzeszające młodzież harcerską z Australii, Argentyny, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

W 2016 r., podczas uroczystości objęcia przez nowo wybranego Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Honorowego Patronatu nad  Polskim Harcerstwem, relikwie błogosławionego przekazano do kaplicy prezydenckiej.

W grudniu 2022 r. na prośbę ZHP w Argentynie przedstawiciele ordynariusza toruńskiego bp. Wiesława Śmigla w Sanktuarium Matki Bożej w Lujan w Argentynie dokonali uroczystego przekazania relikwii błogosławionego w obecności nuncjusza apostolskiego w Argentynie abp. Mirosława Adamczyka.

W święto patronalne błogosławionego 23 lutego bieżącego roku bp Wiesław Lechowicz, Biskup Polowy Wojska Polskiego, Krajowy Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy wydał dekret ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie Patrona Harcerstwa Polskiego.

Podpisany został także Akt Dziękczynienia przez kapelanów i władze organizacji harcerskich w Polsce ( ZHP, ZHR, FSE) i na świecie (ZHP działające poza granicami Kraju z siedzibą w Londynie, ZHP na Litwie oraz Harcerstwo Polskie na Ukrainie)

Rok 2023 obchodzimy więc wspólnie z organizacjami harcerskimi w Australii, Argentynie, Belgii, Białorusi, Francji, Litwie, Łotwie, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwecji, USA, Ukrainie i Wielkiej Brytanii jako Rok Dziękczynienia za ustanowienie błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego Patronem Harcerstwa Polskiego.

W dniu 17 maja delegacje organizacji harcerskich z kraju i ze świata spotkali się w Rzymie na Pielgrzymce Dziękczynienia aby u grobu św. Piotra i św. Jana Pawła II podziękować za Patrona Harcerstwa Polskiego.

W 10. rocznicę wyboru na stolicę apostolską podarowany został Ojcu Świętemu obraz błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego autorstwa Andrzeja Filipowicza artysty malarza z Białorusi oraz Akt Dziękczynienia za ustanowienie przez Stolicę Apostolską Patrona Harcerstwa Polskiego. Podarowana została również wersja hiszpańska książki „Guziki Sutanny” autorstwa bp. Sławomira Odera. Wersję polską tej książki wraz ze wstępem J.E. kardynała Kazimierza Nycza wszyscy obecni na dzisiejszej uroczystości również otrzymali. Jest to opowieść postulatora procesu beatyfikacyjnego o heroicznym życiu Stefana Wincentego.

W Rzymie wraz z polskimi harcerzami, obecni byli także:

 • Bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Spraw Duszpasterstwa Harcerstwa;
 • Bp Sławomir Oder, ordynariusz gliwicki, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego św. Jana Pawła II oraz postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego;
 • Bp Grzegorz Suchodolski, Przewodniczący Rady Komisji Episkopatu Polski do spraw Duszpasterstwa Młodzieży.

Wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia była dzisiejsza uroczystość w Świątyni Opatrzności Bożej, wprowadzenie relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego:

Relikwie wprowadzone zostały w postaci relikwiarza przedstawiającego harcerską lilijkę, Maryjny symbol czystości i drogowskaz który, jak Maryja w Kanie Galilejskiej wskazuje najlepszą drogę do domu Ojca.

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam Powie” (J. 2,5)

To symbol, który przyjęty został przez wszystkie polskie organizacje harcerskie i skautowe.

W relikwiarzu znajduje się cząstka kostki z palca prawej ręki błogosławionego. W KL Dachau współwięźniowie byli przekonani o świętości 32 letniego księdza. Kiedy umarł nawet władze obozowe pozwoliły więźniom na ostanie pożegnanie tego wyjątkowego kapłana. Współwięźniowie przekonani o konieczności zachowania jego cząstki dla przyszłego kultu wykonali pośmiertną maskę gipsową, w którą wklejono dwie kosteczki z palców prawej ręki. Ręki w której kapłan trzyma hostię podczas konsekracji. Maska wraz z zapisanym pamiętnikiem świętości życia obozowego księdza Stefana Wincentego została zabezpieczona i zakopana. Po wojnie ojciec Marian Żelazek odnalazł zakopane relikwie i podarował je matce w ich opinii świętego człowieka.

Relikwie zostały wniesione przez siostrzeńców błogosławionego; Zygmunta i Krzysztofa Jaczkowskich. Pan Zygmunt jest też prezesem Fundacji Caritas Super Omnia Est im. błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Aby podziękować Bożej Opatrzności na dzisiejsze uroczystości przybyła harcerska młodzież z całej Polski, ze wszystkich organizacji harcerskich; Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Federacji Skautów Europejskich.

Przybyli też młodzi ludzie, harcerki i harcerze, którzy pokonali kilkaset lub kilka tysięcy kilometrów żeby być tu dzisiaj razem z nami i wspólnie dziękować Bożej Opatrzności za swojego Patrona, orędownika pokoju i pojednania i nauczyciela szlachetności.

Przybyli do nas z Argentyny, Australii, Białorusi, Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Irlandii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Są tutaj już od wczoraj. Czuwaniem z Patronem Harcerstwa Polskiego, chcieli przygotować się do tej wyjątkowej dzisiejszej uroczystości Dziękczynienia.

Obecne były też poczty sztandarowe:

 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO DZIAŁAJĄCE POZA GRANICAMI KRAJU
 • ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE
 • HARCERSTWO POLSKIE NA UKRAINIE
 • STOWARZYSZENIE SKAUCI EUROPY

W procesji z darami zostały ofiarowane:

1. Olejny obraz błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, autorstwa malarza z Grodna, Andrzeja Filipowicza.

Obraz został poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka podczas Harcerskiej Pielgrzymki Dziękczynienia za Patrona Harcerstwa Polskiego 17 maja na Placu Św. Piotra.

Obraz przyniosły :

 • Harcmistrzyni Danuta Figiel – Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Polskiego z Kanady
 • Harcmistrzyni Ewelina Kieżun – Przewodnicząca Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
 • Podharcmistrz Aleksander Radica – Komendant Hufca Wołyń na Ukrainie

Reprezentując harcerską młodzież z 15 krajów świata: z Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwecji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

2. Harcerski Akt Dziękczynienia podpisany przez przedstawicieli organizacji harcerskich i skautowych w Polsce oraz organizacji harcerskich ze świata.

Uroczystość podpisania Aktu miała miejsce w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w obecności bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

W Akcie Dziękczynienia harcerze z Polski i ze świata dziękując za dar ustanowienia Patrona Harcerstwa Polskiego, oddali się za jego wstawiennictwem Opatrzności Bożej. Akt Dziękczynienia został ofiarowany też Ojcu Świętemu podczas majowej Pielgrzymki do Rzymu.

Akt Dziękczynienia wniesiony został przez:

 • Harcmistrz Karol Siergiej, Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
 • Harcmistrz Bartosz Bednarek, Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego
 • Jakub Rożek, Harcerz Rzeczypospolitej, Przewodniczący Skautów Europy

Reprezentują harcerskie organizacje z Polski.

3. Książki autorstwa bp Sławomira Odera pt „Guziki Sutanny”

To dar Fundacji Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego dla wszystkich uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. Opowieść o błogosławionym kapłanie i harcerzu, w którego duszy nigdy nie zgasła nadzieja i harcerski zapał. To opowieść przygotowana przez postulatora procesu beatyfikacyjnego.

Książki wnieśli:

 • Harcmistrz Krzysztof Krajewski ze Zawiązku Harcerstwa Polskiego w USA;
 • Harcmistrzyni Małgorzata Zajączkowska, reprezentująca Chorągiew;
 • Harcerek Zawiązku Harcerstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii;
 • Podharcmistrzyni Edyta Grave z Harcerstwa Polskiego na Łotwie.

4. Chełmżyńskie Bułeczki. Dar harcerek i harcerzy z Polski i ze świata.

Ojciec Stefana Wincentego był piekarzem w Chełmży. Była w rodzinie Frelichowskich tradycja związana z Wickiem i jego rodzeństwem. W dniu ich imienin i urodzin dostawali w prezencie pieczywo, którym obdarowywali potrzebujących. Wicek często pomagał Ojcu w piekarni i również przy tej okazji prosił o pieczywo, które mógłby podarować biednym.

Bułeczki te były rozdane dla wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Było to symboliczne podziękowanie wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości.

Dary zostały przyniesione przez:

 • Harcmistrz Michał Markowicz, Naczelnik Organizacji Harcerzy, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Emil Zawadka Harcerz Rzeczypospolitej, Rada Naczelna Skautów Europy,
 • Harcmistrzyni Krystyna Chowaniec ze Związku Harcerstwa Polskiego.

5. Centrum Opatrzności Bożej

Prośby wnieśli:

 • Julia Martyniuk z Harcerstwa Polskiego Na Ukrainie;
 • Edyta Gapińska reprezentująca Harcerstwo Starsze, Związek Harcerstwa Polskiego w Kanadzie.

Ojciec Stefana Wincentego był piekarzem w Chełmży. Była w rodzinie Frelichowskich tradycja, polegająca na tym, że Wicek i jego rodzeństwo w dniu imienin i urodzin dostawali w prezencie pieczywo, którym mieli obdarować potrzebujących. Wicek często pomagał Ojcu w piekarni i również przy tej okazji prosił o pieczywo, które mógłby podarować biednym.

O potrzebie dzielenia się z innymi w nie zapomniał nawet będąc w niemieckim obozie koncentracyjnym. W KL Dachau Stefan Wincenty założył tzw. „Caritas Bloku 28”, która gromadziła przychodzące do kapłanów paczki. Całą żywność i inne przydatne rzeczy dzielono i rozdawano według potrzeb tym, którzy nie mieli niczego. Dzięki tej akcji wielu przeżyło a jeszcze więcej nie straciło nadziei. Wicek potrafił dzielił się tym co miał.

W Godzinie Miłosierdzia harcerki i harcerze wynieśli w koszach dla wszystkich chełmżyńskie bułeczki, jako przypomnienie braterskiej postawy Wicka względem bliźniego i symboliczne harcerskie podziękowanie wszystkim za udział w dzisiejszej uroczystości. Caritas Super Omnia Est. Bułeczki zostały rozdane przez młodzież z organizacji harcerskich z Polski i ze świata.

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Pro Amico Vincenti 2023

DOFINANSOWANIE
80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
84 500

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu