2023-06-03. WARSZAWA. Wigilia wprowadzenia relikwii Patrona Harcerstwa Polskiego do Świątyni Opatrzności Bożej

Wyjątkowym wydarzeniem w kalendarzu obchodów Roku Dziękczynienia jest ogólnonarodowe wprowadzenie relikwii błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w dniu 4 czerwca 2023 roku w Warszawie z udziałem kardynała Kazimierza Nycza – Metropolity Warszawskiego, bp. Wiesława Lechowicza – Biskupa Polowego Wojska Polskiego, bp. Sławomira Odera – Ordynariusza Gliwickiego, a także przedstawicieli harcerskiej młodzieży polskiej i polonijnej z 15 krajów świata.

Do Świątyni Opatrzności Bożej 4 czerwca wprowadzono relikwie Patrona Harcerstwa Polskiego w postaci Harcerskiego Relikwiarza:

Relikwiarz Patrona Harcerstwa Polskiego, błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego przedstawiający harcerską lilję, Maryjny symbol czystości i drogowskaz który, jak Maryja w Kanie Galilejskiej wskazuje najlepszą drogę do domu Ojca.

„Uczyńcie wszystko cokolwiek wam Powie” (J. 2,5)

To symbol, który przyjęty został przez wszystkie organizacje harcerskie i skautowe na świecie.

W relikwiarzu znajduje się cząstka kostki z palca prawej ręki błogosławionego. W KL Dachau współwięźniowie byli przekonani o świętości 32 letniego księdza. Kiedy umarł nawet władze obozowe pozwoliły więźniom na ostanie pożegnanie tego wyjątkowego człowieka. Współwięźniowie przekonani o konieczności zachowania jego cząstki dla przyszłego kultu wykonali pośmiertną maskę gipsową, w którą wklejono dwie kosteczki z palców prawej ręki. Ręki w której kapłan trzyma hostię podczas konsekracji. Maska wraz z zapisanym pamiętnikiem świętości życia obozowego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego została zabezpieczona i zakopana. Po wojnie ojciec Marian Żelazek odnalazł zakopane relikwie i podarował je matce w ich opinii świętego człowieka.

Aby podziękować Bożej Opatrzności na uroczystości już 2 czerwca przybyła harcerska młodzież ze wszystkich organizacji harcerskich w Polsce; Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Federacji Skautów Europejskich.

Przybyli też harcerki i harcerze, którzy pokonają kilka tysięcy kilometrów żeby być razem z nami i wspólnie dziękować Bożej Opatrzności za swojego Patrona, orędownika pokoju i pojednania i nauczyciela szlachetności. Przybędą do nas z Argentyny, Australii, Białorusi, Belgii, Francji, Litwy, Łotwy, Irlandii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Czuwaniem z Patronem Harcerstwa Polskiego w dniu 3 czerwca chcą przygotować się do tej wyjątkowej uroczystości Dziękczynienia.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę już o godz. 10.00 harcerskim biegiem śladami błogosławionego.

Równolegle odbywały się warsztaty muzyczne z udziałem Darka Malejonka i Romana Boskiego, warsztaty HOPR oraz zwiedzanie warszawy dla gości z zagranicy.

O godz. 13.00 w Centrum Opatrzności

Bożej przygotowana została konferencja i wystawa pt.:

BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY
(FORT VII, KL STUTTHOF, KL SACHSENHAUSEN, KL DACHAU)

Na spotkaniu zaprezentowano książkę autorstwa bp. Sławomira Odera „Guziki Sutanny”, przygotowaną specjalnie na uroczystość Dziękczynienia.

W konferencji udział wzięli:

 • Bp Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego
 • Prof. Kazimierz Wiatr – przewodniczący senackiej komisji nauki
 • Piotr Tarnowski – dyrektor muzeum KL Stutthof w Sztutowie
 • Zygmunt Jaczkowski – siostrzeniec błogosławionego
 • Dr Tomasz Sikorski – Instytut Pamięci Narodowej

O godz. 18.00 w Świątyni Opatrzności Bożej odprawiona została Harcerska Msza Święta pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego WP, Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy.

Natomiast o godz.19.15 zarosznie zostali wszyscy na premierowy Koncert:

„DZIŚ JEST POJUTRZE / Harcerstwo w Służbie Bogu i Ojczyźnie”

Koncert z udziałem: Darka MALEO Malejonka oraz zaprzyjaźnionych artystów: Natalia Niemen, Marika, Siostry Melosik, Kasia Malejonek, Arkadio, Roman Bosski.

Po koncercie zaproszeni zostaliśmy też na Czuwanie z Patronem Harcerstwa Polskiego.

HARCERSKIE DZIĘKCZYNIENIE
WPROWADZENIE RELIKWII PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO
DO ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
3 CZERWCA 2023 r.

GODZ. 9.30 ROZPOCZĘCIE HARCERSKIEGO DZIĘKCZYNIENIA

GODZ. 10:00 –13:00 HARCERSKIE WARSZTATY

Muzyczne z Darkiem Malejonkiem i Romanem Bosskim

Ratownictwa z HOPR

Bieg Harcerski Śladami Błogosławionego

Zwiedzanie MT 5,14│Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia

(dla chętnych możliwe zwiedzanie Warszawy do godz.17.00)

GODZ. 13:00 BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY

Konferencja historyczna:

 • Bp Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego
 • Zygmunt Jaczkowski – siostrzeniec błogosławionego
 • Piotr Tarnowski – dyrektor muzeum KL Stutthof
 • Dr Tomasz Sikorski – IPN
 • Prof. Kazimierz Wiatr – przewodniczący senackiej komisji nauki

Prezentacja książki bp. Sławomira Odera „Guziki Sutanny”

GODZ. 14:30 BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI W NIEMIECKICH OBOZACH ZAGŁADY
(FORT VII, KL STUTTHOF, KL SACHSENHAUSEN, KL DACHAU)

Otwarcie wystawy plenerowej

 • Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków poza Granicami
 • Bp Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego
 • Zygmunt Jaczkowski – siostrzeniec błogosławionegoPiotr Tarnowski – dyrektor muzeum KL Stutthof
 • Dr Tomasz Sikorski – IPN
 • Prof. Kazimierz Wiatr – przewodniczący senackiej komisji nauki

GODZ. 15:30 – 17:30 MIEJSCA KULTU PATRONA HARCERSTWA POLSKIEGO NA ŚWIECIE

Prezentacja działań związanych z szerzeniem kultu błogosławionego Stefana W. Frelichowskiego przez środowiska harcerskie.

GODZ. 18:00 HARCERSKA MSZA ŚWIĘTA

pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Biskupa Polowego WP,

Krajowego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Harcerzy

GODZ. 19:15 DZIŚ, JUTRO, POJUTRZE, Harcerstwo w Służbie Bogu i Ojczyźnie

Koncert z udziałem: Darka MALEO Malejonka oraz zaprzyjaźnionych artystów:

Natalia Niemen, Marika, Siostry Melosik, Kasia Malejonek, Arkadio, Roman Bosski,

Organizowany dzięki Fundacji Towarzystwo Projektów Edukacyjnych

GODZ. 20:15 CZUWANIE Z PATRONEM HARCERSTWA POLSKIEGO

Modlitwa, Świadectwa, Rozważania, Wspólny Śpiew

NAZWA PROGRAMU LUB DOTACJI
Pro Amico Vincenti 2023

DOFINANSOWANIE
80 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
84 500

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU „POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023”.

Projekt realizowany dzięki wsparciu