TORUŃ. 14. Rajd Rowerowy śladami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich harcerzy

W sobotę 23 maja 2020 roku wyruszył z Torunia rajd rowerowy, któremu patronuje bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Celem rajdu jest przybliżenie osoby błogosławionego męczennika. Tegoroczny rajd śladami bł. ks. Stefana, z racji pandemii koronawirusa, nie mógł się jednak odbyć w tradycyjnej formie.

Trasa rajdu liczyła ok. 60 km i wiodła przez miejscowości: Toruń – Papowo Toruńskie – Zalesie – Chełmża – Olek- Barbarka – Toruń. Na trasę, z zachowaniem przepisów sanitarnych, wyruszyły przede wszystkim osoby zaangażowane w organizację rajdu. W sumie w uczestniczyło w nim 12 osób, najmłodszy Franciszek Biegalski liczył 9 lat, najstarszym uczestnikiem był pan Ignacy Warejko liczący 79 lat. W rajdzie wzięła udział kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.

Głównym organizatorami rajdu od początku są: ks. Grzegorz Malinowski – proboszcz parafii p.w. Świętych Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące, Piotr Biegalski – katecheta, Opiekun Koła Turystycznego przy X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu oraz Arkadiusz Piwoński – nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Rajd rozpoczął się przy seminarium duchownym w Toruniu. Modlitwie przy pomniku Błogosławionego, szczególnie w intencji ustania epidemii koronowirusa, przewodniczył rektor seminarium ks. Stanisław Adamiak. W miejscu rozpoczęcia rajdu z uczestnikami spotkał się pan Krzysztof Jaczkowski, siostrzeniec ks. Stefana.

Około godz. 12.00 grupa dotarła do Chełmży, miejsca urodzin ks. Stefana Frelichowskiego. Przywitał nas ks. Krzysztof Badowski, proboszcz parafii św. Mikołaja. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, która była sprawowana w kaplicy w Domu Marii. Po posiłku było wspólne zwiedzanie dawnej katedry diecezji chełmińskiej. Wyjeżdżając z Chełmży, zatrzymaliśmy się przy domu, w którym mieszkał bł. ks. Stefan.Wracając do Torunia, zatrzymaliśmy się przy mogile pomordowanych harcerzy w Olku. Odmówiliśmy tam wspólnie modlitwę oraz zapaliliśmy znicz. Rajd zakończyliśmy przy pomniku upamiętniającym mordy na mieszkańcach Torunia oraz okolicznych miejscowości na Barbarce.