Fundacją Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego informuje o realizacji zadania publicznego pn. „Frelichowski 2021”.

Zadanie będzie realizowane w ramach trzech uzupełniających się działań:

  1. Warsztaty online dla młodzieży polonijnej, realizowane we współpracy z lokalnymi środowiskami, przygotowane w zakresie trzech tematów:
    • przedwojenne harcerstwo z Druhem Wickiem (tradycja, patriotyzm, działanie na rzecz wspólnego dobra);
    • życie codzienne młodego Wicka (realia życia w II Rzeczypospolitej);
    • ksiądz Wicek wśród więźniów (miłosierdzie, pomoc bliźniemu, opieka nad chorymi, informacje o niemieckich obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej).
  2. Wystawa „Wicek – kapłan, męczennik, harcerz” – skierowana do młodzieży polonijnej, zostanie opracowana pod względem merytorycznym i plastycznym przez zespół Fundacji, a następnie udostępniona w formie elektronicznej na stronie www.frelichowski.pl. Środowiska polonijne, uczestniczące w projekcie będą miały możliwość korzystania z niej w formie elektronicznej, bądź wydrukowania plansz i prezentacji w sposób tradycyjny.
  3. Publikacja edukacyjna „Szlakiem błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego” – książka dla młodzieży, pokazująca drogę życiową Druha Wicka w szerokim kontekście historycznym. Będą to także: Chełmża, Pelplin, Toruń, niemieckie obozy koncentracyjne w Stutthof, Sachsenhausen i Dachau. Publikacja ilustrowana zdjęciami i ilustracjami.