Community

 • ZHP na Litwie

 • ZHP pgK

  Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących poza Polską m.in. w Argentynie, Australii, Austrii, Francji, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwecji, i Wielkiej Brytanii.

 • FSE

  Federacja Skautingu Europejskiego (pełna nazwa: Międzynarodowy Związek Przewodniczek i Skautów Europy – Federacja Skautingu Europejskiego, Union Internationale des Guides et Scouts d′Europe – Fédération du Scoutisme Européen - UIGSE-FSE) – europejska federacja chrześcijańskich organizacji skautowych, założona przez jezuitę, o. Jakuba Sevina. Jest międzynarodowym stowarzyszeniem oficjalnie uznanym przez Stolicę Apostolską i zaopatrzonym od 12 marca 1980 w Statut członkowski przy Radzie Europy(jako organizacja pozarządowa). Polskim członkiem jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE.

 • ZHR

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest organizacją non-profit, od 20 kwietnia 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939 oraz twórczo rozwijać dorobek niezależnych środowisk harcerskich działających po 1945 w ZHP i poza nim. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej. Lilijka harcerska będąca symbolem ZHR (tradycyjna lilijka przepasana w węźle biało-czerwoną szarfą) została zaprojektowana w 1989 przez hm. Małgorzatę Wojtkiewicz z Sopotu.

  Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem i Przyrzeczeniem harcerskim, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.

  Związek jest niezależny organizacyjnie i ideowo od jakiejkolwiek partii politycznej.

 • ZHP

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska. Powstała na zjeździe 1-2 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych (scalenie organizacji z trzech zaborów przebiegało w trudnym okresie formowania się II Rzeczypospolitej i zakończyło pod koniec 1920)[3]. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie[4].

  W latach 1936–1989 posiadał status stowarzyszenia wyższej użyteczności[5][6]. Od 16 lutego 2004 zarejestrowany jest jako organizacja pożytku publicznego. Jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych[7].

  Nazwę Związek Harcerstwa Polskiego nosiły również poprzedniczki obecnego ZHP:

  • organizacja skautowa kierowana przez Naczelną Komendę Skautową w Warszawie, działająca do 1 listopada 1916,
  • organizacja harcerska działająca na terenie Królestwa Polskiego (regencyjnego), działająca od 2 listopada 1916 do 2 listopada 1918[3].
 • HP na UKrainie

 • Wspólnota Polska

 • Konwent Organizacji Polskich w Niemczech