Publikationen

Ich czas nigdy nie minie
Wydawca: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Wydawnictwo: nonomnis.pl Opracowanie merytoryczne: Joanna Mazur Projekt graficzny i skład: Przemysław Banasiewicz Korekta redakcyjna: Kaja Gzyło Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Publikacja…
Człowiek jest wielki Caritas super omnia est
Wydawca: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Wydawnictwo: nonomnis.pl Opracowanie merytoryczne: Joanna Mazur Projekt graficzny i skład: Przemysław Banasiewicz Korekta redakcyjna: Kaja Gzyło Publikacja została wydana w ramach projektu „Europejska solidarność w służbie potrzebującym”…
Folder - RADOSNYM BOŻE - en
RADOSNYM BOŻE Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski Tekst wystawy zaczerpnięty z książki ks. Sławomira Odera „Guziki Sutanny” Fröhlich bin ich, o Gott – Seliger Pr. Stefan Wincenty Frelichowski Der Ausstellungstext stammt aus dem Buch des Pfr. Sławomir Oder „Guziki…
folder - RADOSNYM BOŻE - de
BŁ. KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI Tekst wystawy zaczerpnięty z książki ks. Sławomira Odera „Guziki Sutanny” I am so happy Lord! – Blessed Fr. Stefan Wincenty Frelichowski The text of the exhibition was taken from the book of Fr. Sławomir Oder „Buttons of the Roman cassock”…
RADOSNYM BOŻE - EN
Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski Tekst wystawy zaczerpnięty z książki ks. Sławomira Odera „Guziki Sutanny” I am so happy Lord! – Blessed Fr. Stefan Wincenty Frelichowski
RADOSNYM BOŻE - DE
Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski Tekst wystawy zaczerpnięty z książki ks. Sławomira Odera „Guziki Sutanny” Der Ausstellungstext stammt aus dem Buch des Pfr. Sławomir Oder „Guziki Sutanny”/„Die Knöpfe der Soutane”