Lehre

- Stefan Wincenty Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, oprac. Waldemar Rozynkowski, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2007.
  • Bóg swe wezwanie daje nie wielkim, lecz małym. (s. 15)
  • Dzieci rzecz to…
- Radosnym, Panie!

RADOSNYM, Panie! Nie siedzę bezczynnie 

Z Chrystusa życiodajną łącząc się ofiarą, 
Gdy bracia moi za Ojczyznę walczą... 

- Stefan Wincenty Frelichowski, Pamiętnik. Zapiski kleryka, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2000.
  • Boże, dopomóż i miej mnie zawsze w swojej opiece, i dodaj łaski swej świętej, bym odtąd mógł sobie…
- Rok 1939 15 marca, Toruń

Pierwszy raz, będąc kapłanem, piszę w pamiętniku. Chcę podziękować Bogu za to, że mi dał udział w służbie swojej…

- Chrystus Eucharystyczny

Miłość i przyjaźń – to nasz stosunek do Niego, jak do przyjaciela. Nie tylko przychodzić doń, gdy mamy prośbę,…

- Rok 1929 28 grudnia, wtorek

Nareszcie moje marzenie spełnione. Na gwiazdkę dostałem od moich kochanych rodziców ten pamiętnik. Jakże byłem wzruszony tym darem. Pojąć…

- Rok 1930 16 stycznia, czwartek

Dzisiaj dostałem list od Ireny. Bardzo mnie ucieszyła, bo nareszcie to nie ja pierwszy zaczynam pisać, lecz ona. Wiedzie…

- 10 lutego

Nadchodzą czasem takie chwile, że się po prostu nie wie, co robić, i do niczego nie ma się ochoty.…

- 5 marca, Środa Popielcowa

Przyszło więc to nieszczęście. Wierzyć mi się nie chce, że już nie ma Czecha. Że już nie mam brata.…

- 16 października

Już tak dawno nie zaglądałem do tego pamiętnika. Już dawno, a tyle razy miałem chęć pisać i jakoś nie…

- 11 grudnia

Zdaje mi się, że już długo nie zaglądałem do mego pamiętnika. Lecz czy ja wiem, dlaczego? Kilka razy brała…

- Rok 1931 15 lutego, niedziela

Okres matury zbliża się coraz prędzej, coraz szybciej. Lecą dni, godziny, a ja co robię? Prawda, uczę się i…

- 10 sierpnia, poniedziałek Pruskołąka – wakacje pomaturalne Korepetycje z Heniem

Co za wielki przeciąg czasu od ostatnich zapisków. Widzę z żalem, że za mało zaglądam do mego pamiętnika, który…

- 11 sierpnia, wtorek

„Ile chwil w życiu mym przehulałem”, tak brzmi refren popularnej piosenki. I stwierdzam ten straszliwy fakt. „Ile chwil przehulałem”.…

- 12 sierpnia, środa

„O czym tu dumać na paryskim bruku...”

Ile razy ten cytat Mickiewicza ciśnie mi się na usta. Ale…

- 24 sierpnia

Chcę więc przypomnieć sobie i utrwalić moim nieudolnym piórem ostatni mój rok w gimnazjum, czyli okres przedmaturalny. Czas od…

- Rok 1932 3 stycznia

Pelplin

I Rekolekcje

Nauka I

Pytanie: Skąd pochodzę? Na co żyję? Dokąd dążę? Od Boga. Dla…

- Nauka II i III

Kto mnie przywołał? Po co przyszedłem? Dlaczego tu jestem? Jakim być powinienem?

Powołał mnie Chrystus. Ja zaprawdę mogę…

- Nauka IV Co to jest grzech?

Grzech uczynił przepaść między Bogiem a człowiekiem. Jest on przyczyną utraty łaski, tego łącznika ludzi ze Stwórcą. Aniołowie tylko…

- Nauka IV Co to jest grzech?

Grzech uczynił przepaść między Bogiem a człowiekiem. Jest on przyczyną utraty łaski, tego łącznika ludzi ze Stwórcą. Aniołowie tylko…

- Dzień drugi rekolekcji

I. Poświęcony rozważaniu o grzechu. Grzech czyni przepaść między Bogiem a człowiekiem. Między Ojcem i synem. I to przepaść…