Lebenslauf

14 marca 1937 roku  przyjął świecenia kapłańskie 

Lehre
Bóg swe wezwanie daje nie wielkim, lecz małym. (s. 15) Dzieci rzecz to naśladować swych rodziców w dobrem. (s. 15) Tylko oparcie się w Bogu, ufne złożenie losu w Jego ręce, może dać oparcie przeciw burzom życia. (s. 17) Zbawienie trzeba sobie samemu wywalczyć. (s. 18)…
01 styczeń
Bruderschaft
Caritas super omnia est

Powołując się na niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego człowieka jakim był Stefan Wincenty Frelichowski odczuwamy…
Brüderlichkeitsstatuten


Lebe für andere
Empfohlene Publikationen
Veranstaltungen und Artikel der Bruderschaft
  • EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM

  • Londyn

  • Berlin

Über das Projekt

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest…

Der Weg Des Kriegers
Groß
Stanisław Szulmiński
Prekursor ekumenizmu Pallotyn, kapłan diecezji kamienieckiej, profesor teologii moralnej i orientalnej w Sucharach i w Ołtarzewie, więzień łagru w Uchcie. W okresie studiów seminaryjnych w Żytomierzu prag- nął poświęcić…
Hörbuch
"Ton-Tasten"
Multimedialne wydanie książki ks. Sławomir Oder. Książkę czyta aktor Mateusz Damięcki. Posłuchaj za darmo.
Über das Projekt

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest…


Der Weg Des Kriegers
Groß
Stanisław Szulmiński

Prekursor ekumenizmu Pallotyn, kapłan diecezji kamienieckiej, profesor teologii…

Mehr >>
Lebenslauf

14 marca 1937 roku  przyjął świecenia kapłańskie 

Lehre
  • Bóg swe wezwanie daje nie wielkim, lecz małym. (s. 15)
  • Dzieci rzecz to naśladować swych rodziców w dobrem.…
Lebe für andere
Bruderschaft

Powołując się na niezwykłe świadectwo życia i śmierci wspaniałego… Brüderlichkeitsstatuten

Empfohlene Publikationen
Veranstaltungen und Artikel der Bruderschaft
  • PARTNERSTWO STRATEGICZNE "EUROPEJSKA SOLIDARNOŚĆ W SŁUŻBIE POTRZEBUJĄCYM". Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" oraz Konwent Organizacji Polskich w Niemczech w ramach wspólnie…
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Polską Fundacją Kulturalną i Związkiem Harcerstwa Polskiego zorganizowało wystawę "RADOSNYM BOŻE" BŁ. KS. STEFAN WINCENTY FRELICHOWSKI…
  • Polski-niemieckie "warsztaty w drodze" 12.06.2017 W  dniach 8-12 czerwca br.  98 osobowa grupa młodzieży i wychowawców uczestniczyła w polsko - niemieckich „warsztatach…